Deň narcisov

Deň narcisov

Deň narcisov je verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každoročne sa koná od roku 1997 vždy začiatkom jari.

Cieľom tejto celoštátnej zbierky je informovať verejnosť  o problematike boja proti rakovine. Z financií vyzbieraných počas Dňa narcisov sú financované projekty a programy, slúžia aj  na podporu nemocníc a výskumu liečby onkologických ochorení.

Medzi dobrovoľníkov sa už tradične zapojili aj žiaci našej školy . Od rána oslovovali okoloidúcich a s úsmevom na tvárach každému pripli na odev žltý narcis.  Do zbierky sa zapojili aj naši žiaci a zamestnanci školy. Školáci zo svojich pokladničiek priniesli peniažky, aby pomohli svojim rovesníkom boji so zákernou chorobou. Naša kola bola dnes zaplavená žltými kvetmi – narcismi. Všetkým, ktorí k tomuto šľachetnému činu prispeli,  patrí veľké ĎAKUJEME ☺

 

Beáta Spahičová