Brána jazykov

Brána jazykov

Dňa 27.4.2023 sa na ZŠ M. R. Štefánika uskutočnila súťaž „Brána jazykov“, ktorá preverila vedomosti žiakov v anglickom a nemeckom jazyku.Zúčastnili sa jej žiaci zo 6 základných škôl v Lučenci. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení: S.Hásová, E. Jakubišinová, J.Kokiová a K.Tanóczky. Potešili nás, pretože skončili na peknom 1.mieste. Srdečne blahoželáme.