Deň počatého dieťaťa

Deň počatého dieťaťa

V piatok 24. marca sme si na našej škole rôznymi aktivitami pripomenuli sviatok Zvestovania Pána. Ráno sme si vypočuli peknú reláciu o kráse a hodnote počatého života.
 
Cez druhú hodinu sa ôsmakom a deviatakom prihovoril páter Milan Grossman z komunity bratov Vincentínov. Veľmi pútavo a empaticky hovoril o ťažkostiach ľudí na okraji spoločnosti, o možnostiach pomoci pre tehotné mamičky pri komplikáciách v prenatálnom vývoji dieťatka a tiež o paliatívnej starostlivostí pre starých a chorých. K týmto otázkam prebehla aj zaujímavá diskusia. Tieto aktivity páter zastrešuje aj na internetovej stránke www.pvdp.sk .
          Cez veľkú prestávku žiačky siedmej triedy rozdávali ostatným žiakom školy biele stužky ako symbol počatého dieťaťa.
       Počas piatej hodiny sa rozprávala so žiakmi IV.A triedy  Mgr. Oľga Ružičková. Hovorila o rôznych súvislostiach sviatku Zjavenia Pána spojených s históriou a slobodou Slovenska. Žiaci mohli zažiť veľmi cenný celostný pohľad z náboženskej, historickej, ale aj biologickej stránky v tejto téme. Záverom možno povedať, že múdrych, rozhľadených a skúsených ľudí sa vždy vyplatí vypočuť.
Ing. Mgr. Štefan Šprlák