RIADITEĽSKÉ VOĽNO 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO 

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci  oznamuje, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom  6. – 8. ročníka dňa 22. 3. 2023 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov –  Testovanie 9  2023.

Žiaci 1. stupňa a ŠKD funguje v riadnom pracovnom režime.

Žiaci 6. – 8. ročníka budú odhlásení zo stravovania.

Mgr. Mariana Vinarčíková, riaditeľka školy