Práca s hlinou

Práca s hlinou

V našej školskej hrnčiarskej dielničke sa dnes naši pedagógovia naučili pracovať s hlinou – všetko od prvotného spracovania a miesenia hliny až po finálne úpravy na našich originálnych výrobkoch. 

Keramická hlina je bezpochyby úžasný materiál a práca s ňou je relaxačná zároveň. Rozvíja tvorivosť, fantáziu a estetické cítenie, uvoľňuje napätie, stres a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti. 

Ďakujeme za túto možnosť Nohradskému osvetovému centru a milej a zanietenej pani Veronike Kolčák.