Lesné spoločenstvo očami piataka

Lesné spoločenstvo očami piataka

Žiaci piateho ročníka srdečne pozývajú všetkých, aby sa prišli pozrieť na výstavu svojich projektov na biologickú tému  –  Lesné spoločenstvo. Svojimi prácami tak prispeli k spestreniu hodín, k rozšíreniu si vedomostí v danej oblasti a k obohateniu ostatných spolužiakov.