Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Koniec februára už neodmysliteľne patrí recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Nebolo tomu u nás na škole inak ani tento rok.
I. kategória
Poézia:
1. miesto: Pavol Kočiš, 4.A
2. miesto: Lívia Triznová, 3.A
3. miesto: Anna Danková, 2.A
Próza: 
1. miesto: Martin Bača, 4.A
2. miesto: Nina Bacharova, 4.A
3. miesto: Damián Mihalik, 4.A
II. kategória
Poézia:
1. miesto: Filip Brand, 6.A
2. miesto: Daniela Kočišová, 5.A
3. miesto: Eva Snopková, 5.A
III. kategória
Poézia:
1. miesto: Filip Korim, 7.A
Všetkým srdečne blahoželáme!