III. Reprezentačný ples

III. Reprezentačný ples

10. 02. 2023 sa otvorili dvere tanečnej sály v Hoteli Slovan a začal sa náš ples. Táto milá tradícia sa po ,,covidovej” pauze vrátila a priniesla nádherný program, kde vystúpili naši žiaci, kolegovia a žiaci CZUŠ. Okrem skvelého pohostenia a tanca čakala našich hostí bohatá tombola, ktorú sme prichystali vďaka všetkým našim sponzorom. Touto cestou im chceme tiež poďakovať za hodnotné dary. 
Veríme, že sa všetci naši hostia zabavili a fotky, ktoré si mohli so sebou odniesť, im budú pripomínať nádherné momenty nášho plesu. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizácii a aj našim hosťom za skvelú atmosféru. Tešíme sa na ďalšie stretnutie! 😉 Pripájame aj link k reportáži z nášho plesu: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_29925 (9:14🙃)