Školské kolo anglickej olympiády

Školské kolo anglickej olympiády

Záujem žiakov o cudzí jazyk rastie. Dôkazom toho je  rekordný počet našich angličtinárov, ktorí sa zapojili do školského kola anglickej olympiády v dvoch kategóriách 1A – 5., 6. a 7. ročník (18 žiakov) a 1B – 8. a 9. ročník (14 žiakov). V písomnej časti ich čakali 4 úlohy, kde  si zmerali svoje sily v slovnej zásobe, gramatike, pri počúvaní a čítaní neznámeho textu. V ústnej časti  mali za úlohu dokázať svoju šikovnosť  pri dialógu a vytváraní príbehu.  V 1B kategórii sa najviac darilo Evke Jakubišinovej z 9.A triedy, Kristiánovi Tanóczkemu  (8.A) a Danielke Dudekovej (8.A). V 1A kategórii sa najlepšie umestnili Filip Brand (6.A), Zuzana Katarína Lawhorn (5.A) a Marian Rohožník (7.A). Blahoželáme všetkým žiakom, ktorí sa do olympiády zapojili. Víťazi  Evka a Filip postupujú na okresné kolo anglickej olympiády, ktoré bude 19. januára  2023.