1.miesto vo výtvarnej súťaži Maľujeme Timravu 2022

1.miesto vo výtvarnej súťaži Maľujeme Timravu 2022

Tento školský rok nás vo výtvarnej súťaži Maľujeme Timravu 2022 na tému Voda reprezentovali svojimi prácami žiačky Sofia Galambová 5.A, Daniela Kočišová 5.A, Lawhorn Zuzana Katarína 5.A a Jenifer Kókiová 8.A. Súťaže sa zúčastnilo 185 výtvarných prác. 
Sme veľmi radi, že talent Sofii Galambovej neostal bez povšimnutia a tak získala vo svojej kategórii krásne 1.miesto. Sofii srdečne blahoželáme a zároveň všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy.