Vyhodnotenie školského kola olympiád z dejepisu a geografie

Vyhodnotenie školského kola olympiád z dejepisu a geografie

Nakoľko pred prázdninami nás zasiahli chrípkové prázdniny, tak sme vyhodnotenie školského kola dejepisnej aj geografickej olympiády nechali na nový rok. 

Dnes si ocenenia prevzali naši šikovní žiaci, ktorí obsadili prvé priečky. Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme! Je pre nás radosťou vidieť, že predmety ich bavia  tak, že sú ochotní naučiť sa nad rámec požadovaného od nich v škole 

Umiestnenia: 

Dejepisná olympiáda: 

Kategória F: 

1. Filip Brand

2. Matúš Svorad

3. Peter Štecz 

Kategória E: 

1. Natália Vargicová

2. Marian Rohožník 

Kategória D:

1. Daniela Dudeková

2. Ema Tokárová 

3. Kristián Tanóczky

Kategória C:

1. Sára Haásová

2. Martin Šinko

3. Filip Jozef Hegyi

Geografická olympiáda :

Kategória G:

1 . Dominika Kemenyíková

2. Daniela Kočišová

3. Sára Žofia Illéšová

Kategória F: 

1. Simona Gibaľová

2. Natália Tokárová

3. Alica Bartková

Kategória E: 

1. Daniela Dudeková

2. Dominik Lacko 

3. Ema Tokárová