Anjel školy

Anjel školy

Neodmysliteľnou súčasťou vianočnej výzdoby sú určite aj anjeli. Anjeli vždy boli a budú súčasťou nielen Vianoc, ale aj celého nášho života. Kto sú vlastne anjeli?
Anjeli sú čistí duchovia, nemajú telo. Meno anjel je z gréckeho angelos. Znamená to isté, čo hebrejské malok, teda posol, Boží vyslanec. Boh posiela anjela, aby niečo oznámil, poručil, aby potrestal a odmenil. Anjeli vystupujú ako spolupracovníci Božej prozreteľnosti vo svete, v Cirkvi, v národoch. Majú zvláštne poslanie i k jednotlivým osobám. Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú rozum a vôľu: sú to osobné nesmrteľné stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. 

Aj žiaci našej školy zhotovili krásnych anjelov z rôznych materiálov. Výsledok ich práce bol krásny a veľmi inšpiratívny. Anjeli nám chcú pomáhať. Sú tu a čakajú na naše zavolanie.

Nech anjeli vaše cesty chránia,

nech sa splnia vaše tajné priania 

a problémy nech sa vás stránia.