SVÄTÝ MIKULÁŠ V ŠKOLE

SVÄTÝ MIKULÁŠ V ŠKOLE

Je 6.december a v tento sviatočný a radostný deň pre všetky deti, nás v našej škole navštívil samotný Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi.Žiaci druhého stupňa si pripravili krásny a poučný príbeh o anjelikovi Striebrovláskovi, svätom Petrovi a ich dobrých skutkoch. Aj naše menšie deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali básničky, pomodlili sa, a preto od Mikuláša všetky deti dostali štedrú odmenu. Takto nám svätý Mikuláš spríjemnil tento deň a veľmi nás potešil svojou prítomnosťou.