Chrípkové prázdniny

Chrípkové prázdniny

V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 09.12.20202 (piatok) – 14.12.2022 (streda).

Vyučovanie bude pokračovať dňom 15. 12. 2022 (štvrtok).

Mgr. Mariana Vinarčíková, riaditeľka školy