Adventná zbierka pre úsmev detí v Rwande

Adventná zbierka pre úsmev detí v Rwande

Čas adventu je priestorom pre zamyslenie sa a spomalenie od dnešnej rýchlej doby. Mnohé veci berieme dnes, ako samozrejmosť, napríklad také zubné kefky, no i v dnešnej dobe sú ľudia, deti, ktoré ich nemajú.

Naša Žiacka školská rada sa rozhodla pomôcť deťom v Rwande a vyhlásiť na našej škole zbierku, ktorá vyčaruje úsmev ich rovesníkov z tejto ďalekej krajiny v Afrike. Túto zbierku organizujeme s pomocou pána Mareka Lúča, ktorý je momentálne v Rwande dobrovoľníkom Charity v Afrike. 

Chcete sa k nám pridať? Ak áno, prosíme vás, aby ste odovzdali zakúpené zubné kefky členom ZŠR na II. stupni, triednym učiteľkám na I. stupni, verejnosť nás môže kontaktovať na: 0915804553. Zbierka sa uskutoční do 19.12.2022. 

Ďakujeme, že s nami vyčaríte úsmev deti v Rwande