Adventný čas

Adventný čas

Dnes zapaľujeme prvú sviecu na adventnom venci a tým vstupujeme do nového liturgického roka, do nového obdobia, času očakávania a príprav. O malú chvíľu sa taktiež rozosvietia výzdoby po celom meste, v našich príbytkoch a začnú sa prípravy na nákup darčekov, ešte ďalších výzdob, koláčikov a dobrých jedál a nápojov. Svetlo našej sviečky na adventnom venci bude možno veľkosťou nepatrné a očami možno menej všimnuté oproti krásnej a veľkolepej výzdobe na uliciach a v obchodných domoch, no zato bude oveľa, oveľa dôležitejšie! Zatiaľ, čo výzdoba vonku nás bude hnať za nákupmi a bude pastvou pre naše oči, svetlo na tej sviečke nech nás ženie za Kristom a nech je pastvou pre naše srdce. To malé svetielko, ktoré nás nabáda stíšiť sa, a ktorého bude každou advetnou nedeľou viac a viac, tak nech aj v nás viac a viac zahorí túžba po pravom Svetle – Kristovi. Nech v nás zahorí túžba po uzdravení našich vzťahoch, po zahojení našich zranení a po obnovení toho, čo sme možno počas roka zanedbali v nás a v našom okolí. Zjednotme sa pri tomto malom svetielku, a zatúžme stretnúť Krista ako jedna rodina.

Požehnaný a krásny Advent želám  všetkým. 

Nech Vás Boh žehná +

Mgr. Peter Manko, duchovný správca školy