Veda a technika u nás v škole

Veda a technika u nás v škole

Vedecké postupy a experimentovanie si mohli žiaci vyskúšať priamo na hodinách fyziky a chémie. Budúci vedci a šikovní technici sú možno aj medzi nimi.
Na hodine chémie siedmaci pripravovali roztoky a suspenzie, ktoré následne filtrovali cez pripravené filtračné aparatúry. Deviataci overovali závislosť sfarbenia prírodných farbív od pH prostredia. Ako sa im darilo si môžete pozrieť na fotografiách.         
Na fyzike si žiaci vyskúšali prácu s elektronickým materiálom a každý si vyrobil vlastný detektor vodivosti.