Viac o ,,BUBNOVAČKE 2022”

Viac o ,,BUBNOVAČKE 2022”

Cieľom akcie je pripomenutie, že násilie na deťoch sa pácha a nesmie nám byť ľahostajné. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Organizátorom podujatia je Centrum SLNIEČKO a záštitu prebrala aj pani prezidentka Zuzana Čaputová.