Spomienka k novembru 1989 a BUBNOVAČKA 2022

Spomienka k novembru 1989 a BUBNOVAČKA 2022

Dnes sme zažili viaceré aktivity spojené s Nežnou revolúciou, budovaním občianstva a problematiky násilia páchaného na deťoch. 
V 7.A triede sme spustili prvú aktivitu zo série ,,Staň sa dobrým občanom”. Navštívila nás pani psychologička Mgr. Lucia Ráczová, ktorá nám ukázala starostlivosť o svoje duševné zdravie. Aktivity budú pokračovať aj v iných triedach, kde sa zameriame na právo, finančnú gramotnosť, či samosprávu. 
November 1989 si pripomenuli naši žiaci z 8.A a 9.A, keď pri pamätnej tabuli zapálili sviečky na znak poďakovania všetkým, ktorí sa postavili komunistickej totalite. Žiakom udalosti z Lučenca priblížil pán učiteľ Šprlák a celonárodný kontext pán učiteľ Gajdoš.
Na tretej hodine sme pokračovali rozhlasovou reláciou, ktorá priblížila Deň študenstva a Deň boja za slobodu a demokraciu. Relácia sa v závere venovala aj problematike násilia páchaného na deťoch, no a po jej skončení sme sa presunuli na školský dvor. Za hlasného bubnovania  sme ukázali, že nám nie je jedno, ak sa pácha násilie na deťoch. Fľašky, ktoré sme použili na bubnovanie budú zálohované a peňažný výťažok bude použitý pre dobrú vec (o tom viac nabudúce :).