DUŠIČKY

DUŠIČKY

Pamiatke zosnulých tradične v kalendári patrí druhý november. Ľudovo tomuto sviatku hovoríme dušičky. Pamiatka zosnulých patrí všetkým, ktorí už nie sú na tomto svete , no žijú v srdciach svojich príbuzných , priateľov či známych. Tak sme sa s našimi deťmi vybrali na vychádzku do cintorína , kde sme aj my spomínali na svojich blízkych , ktorí už nie sú medzi nami. Zapálili sme sviečky a v tichosti sa pomodlili.

                  Marika , Katka  a deti z ŠKD