Pedagogická prax až z Maďarska

Pedagogická prax až z Maďarska

Začiatky vo svojej profesii učitelia nemajú ľahké. Stresuje ich príprava na hodiny a správanie niektorých žiakov ich často zastihne nepripravených. Pred nástupom do práce im chýba prax, kde by si podobné situácie natrénovali.
 A tak sa naša škola rozhodla pomôcť budúcim pedagógom a prijala na 2-týždňovú prax študentku vysokej školy – budúcu učiteľku Annu Árgyelán, až z Maďarska z mesta Gyula. 
Annu privítali žiaci 2.A triedy aj s pani učiteľkou Monikou Vargovou s veľkým nadšením. Už sa nemohli dočkať ako ukážu Anne ich školský život v triede i mimo nej. Anna sa ani nenazdala a už bola vtiahnutá do našej „školskej rodiny.“ Pomáhali sme jej poznávať pedagogický proces a zložitú prácu učiteľa cez hru a netradičné formy vyučovania.
Anna si mohla overiť nielen svoje teoretické vedomosti, ale aj správnosť výberu svojho povolania. Po absolvovaní praxe môžeme skonštatovať, že Anna bola nadšená riadením vyučovacieho procesu u nás a nič ju neodradilo od jej výberu povolania. Sama si chcela vyskúšať ako zvládne priamo v praxi pracovať s našimi detičkami. A veru išlo jej to výborne. Prejavila kladný vzťah k deťom a vedela sa vžiť do ich sveta. Naši druháčikovia si ju veľmi obľúbili. A nielen ju. S Annou sme dostali ešte jeden bonus a to v podobe ďalšej milej študentky –„tlmočníčky Sašky Guliškovej“, z pedagogickej školy v Lučenci, ktorá nám nepretržite všetko tlmočila. Zato jej patrí veľká vďaka. 
Ďakujeme dievčatám za milú návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
 
 Monika Vargová