PIŠKVORKOVÝ TURNAJ

PIŠKVORKOVÝ TURNAJ

Žiaci našej školy sa  zúčastnili Piškvorkového turnaja žiakov základných škôl na Súkromnom gymnáziu v Lučenci. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – žiaci 6. a 7. ročníka a žiaci 8. a 9. ročníka.
Po vyhodnotení turnaja bolo evidentné, že naši žiaci sú na vysokej úrovni logického myslenia (sú to jednoducho hlavičky 😊), majú v sebe vysokú dávku súťaživosti a sú na dobrej taktickej úrovni. Obidve družstvá získali vo svojej kategórii krásne 1. miesto!
Najlepšie sa darilo  Natálii Tokárovej  VII.A (I. kat.) a  Ondrejovi Šteczovi  IX.A (II. kat.),  ktorí všetky svoje duely vyhrali.
Poďakovanie za úspešnú reprezentáciu  a šírenie dobrého mena školy ako aj úrovne vzdelávania na našej škole patrí všetkým reprezentujúcim žiakom.
 
Ako tréner Vám všetkým udeľujem RÁD VEĽKÉHO PIŠKVORA. 🙃
Tibor Indro