Sedembolestná Panna Mária

Sedembolestná Panna Mária

  1. september je Európskym dňom jazykov. Naša škola si ho pripomenula rozhlasovou reláciou a zaujímavými kvízmi a aktivitami. Deviatačky priblížili svojim spolužiakom vybrané európske jazyky v krátkych ukážkach a úlohou žiakov bolo ich uhádnuť. Do kvízov a aktivít sa žiaci zapojili nielen na hodinách anglického a nemeckého jazyka, ale aj na iných predmetoch. Je dôležité žiakom neustále pripomínať dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a podporovať ich vo vzdelávaní.