Pocta JEJ Veličenstvu – na stránku

Pocta JEJ Veličenstvu – na stránku

Naši žiaci si na hodinách Dejepisu a Občianskej náuky, pripomínajú kráľovnú Alžbetu II.     a prostredníctvom online prenosu sú súčasťou poslednej rozlúčky s Jej Veličenstvom. 
 
Aj toto je súčasť vzdelávania, byť súčasťou historických momentov, ktoré niektorí nezažijú po celý svoj život. 
 
Thank you Your Majesty, God bless you! 
 
Ďakujeme Vaše Veličenstvo, Boh Vám žehnaj!