BIELA PASTELKA

BIELA PASTELKA

Každoročne sa naša škola zapája do tejto verejnej zbierky a sme radi , že takto môžeme pomôcť.
Cieľom zbierky je podpora ľudí so zrakovým postihnutím k samostatnému a plnohodnotnému životu. Získané finančné prostriedky putujú najmä na dofinancovanie aktivít, ktorými únia zrakovo postihnutých pomáha.
Naša škola preto všetkým ďakuje. Dobrovoľným príspevkom robíme veľkú vec a pomáhame zmeniť život k lepšiemu