Misie na Níle

Misie na Níle

V stredu 14. 9.2022 mala naša škola vzácnu návštevu. Naším hosťom bola  Magdalene Seiler, ošetrovateľka a misionárka, ktorú sprevádzala Mária Hroboňová, ev. farárka v Lučenci a Oľga Müller, prekladateľka. Magdalene Seiler, zdravotná sestra z Nemecka, pôsobiaca viac ako 15 rokov v Egypte, nám porozprávala a vo svojej prezentácii predstavila misijnú činnosť v Nílskej nemocnici, v chudobnom meste Nagada. Mesto, prevažne moslimské, má kresťanskú nemocnicu s rozličnými oddeleniami (najnovšie  otvorené oddelenie JIS pre novorodencov a predčasne narodené deti), v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť  každému, bez ohľadu na pôvod, pohlavie, farbu pleti, náboženskú príslušnosť alebo svetonázor. Vďaka nezištnej spolupráci a sociálno-charitatívnych projektom, zlepšuje životné podmienky chudobných ľudí, žijúcich v krajinách pozdĺž Nílu, prináša pokoj, vzbudzuje a posilňuje nádej a vieru v Ježiša Krista, prejavuje ozajstnú lásku k blížnym, ktorí potrebujú pomoc.

Sme veľmi vďační, že aj vďaka tejto vzácnej hostke, sme si mohli opäť pripomenúť potrebu a hodnotu kresťanských misií.

Ak máte záujem a vôľu prispieť Misiám na Níle, doneste k nám do školy vlnu, ktorú nepotrebujete a my ju posunieme do tých správnych rúk. Pestrofarebný a s láskou upletený pulóver dodáva v chladnom období dažďov nielen teplo, ale prináša aj radosť do všedných dní. Na obrázku môžete vidieť deti v nových pulóvrikoch, ktoré práve oslavujú posvätenie materskej školy v Etiópii.