OŽAZ – Ochrana života a zdravia

OŽAZ – Ochrana života a zdravia

Ochranu života a zdravia/OŽZ/ žiaci 5. – 9. ročníka CZŠ J. Bosca v Lučenci realizovali počas dvoch septembrových dní. Prvý deň sme 5 hodín venovali teoretickej príprave podľa obsahového zamerania v jednotlivých ročníkoch. 

Účelové cvičenie – praktickú časť žiaci 5. – 7. ročníka absolvovali v mestskom parku Lučenec kde  plnili  praktické  úlohy v oblasti CO, zdravotnej prípravy, pohybu a pobytu v prírode, dopravnej výchovy a zároveň si žiaci všímali faunu a flóru, ktorá sa nachádza v parku.

V rámci účelového cvičenia v ročníkoch 8 a 9 sme sa zamerali na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. Žiaci absolvovali trasu na lučenskú priehradu počas ktorej dodržiavali dopravné a bezpečnostné predpisy, orientovali sa v prírode, prekonávali prírodné prekážky a  kyslíkovú dráhu, cestu si spríjemňovali spoznávaním rastlín, drevín a stromov, nasávali vôňu lesa a čerstvý vzduch. Na jednotlivých stanovištiach žiaci plnili praktické úlohy kde si overili svoje teoretické vedomosti v praktickej činnosti. Žiaci boli disciplinovaní a zodpovedne pristupovali k plneniu úloh. Na záver si každá trieda vyhodnotila víťazné družstvo a odmenou im bolo pekné už jesenné počasie a pocit, že sme niečo urobili na ochranu svojho zdravia, života a prírody.                                                                                                             Čemanová