Cvičenie v prírode

Cvičenie v prírode

V piatok 7.9.2022 sa uskutočnili v rámci 1.stupňa našej školy Cvičenia v prírode.

Navštívili sme náš mestský park, kde sme mali viaceré pohybové činnosti spojené s prírodou – Vyhľadávanie rôznych prírodnín, Hra na záchranára, Čo do prírody nepatrí. Tiež sme si rozvíjali pozorovacie schopnosti, poznatky z dopravnej výchovy, vôľové vlastnosti, či vytrvalosť. Ostal nám aj priestor na vlastné oddychové činnosti, ktoré radi v parku a na ihriskách robievame. Počasie bolo vynikajúce a akcia sa nám vydarila.

                                                                                                                     Martina Kočišová