Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2022 (utorok) o 16:00  v telocvični Cirkevnej základnej školy v Lučenci.

Počas plenárneho rodičovského združenia prebehne voľba členov do Rady školy – voľba zástupcov rodičov. Do rady školy sa volia štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Pri voľbe môže rodič (zákonný zástupca) uplatniť len jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú viaceré jeho deti. Voľby sú platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

Prosíme kandidátov, aby sa prihlásili na skola@czslc.sk, prípadne na telefónnom čísle 0915804553 do 11.09.2022.

Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov aj priamo na voľbách.

Bližšie informácie o voľbách do Rady školy nájdete na stránke školy www.czslc.sk

Po skončení plenárneho rodičovského združenia budú prebiehať triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach.

 

Tešíme sa na Vás!