Cvičenie v prírode

Cvičenie v prírode

Jún je mesiac, v ktorom žiaci preukazujú svoje vedomosti vo všetkých oblastiach života, ktoré nadobúdali počas celého školského roka. Je to mesiac, keď si človek už rád vyjde do prírody vychutnávať teplé počasie a krásu prírody. Žiaci I. stupňa dňa 21.6. s radosťou prijali účasť na cvičení v prírode. Cvičenia v prírode majú nielen pohybovú časť, ale i poznatkovú časť, v ktorej žiaci využívajú poznatky z rôznych predmetov a z oblasti športu. Žiaci si v prírode rôznymi druhmi hier rozvíjali orientáciu v priestore, tvorivú improvizáciu, bežeckú schopnosť a zdokonaľovali sa v manipulačnej činnosti s loptou. Športovými a hernými činnosťami si zlepšovali svoje osobné výkony a získavali zručnosti spolupracovať v skupine i v družstvách a dodržiavať pravidlá hier. Pobytom v prírode mali žiaci možnosť rozvíjať pohybové schopnosti zaujímavými aktivitami, ktorými sa uvoľnili a vyvolali u nich dobrú náladu.