Čítajme si 2022 – 13. ročník

Čítajme si 2022 – 13. ročník

V pondelok, 20.6.2022, sa celý 1. stupeň na našej škole, zapojil do akcie Linky detskej istoty pod názvom Čítajme si 2022 – 13. ročník. Cieľom tejto aktivity bolo priviesť žiakov späť k čítaniu literatúry, podporiť ich fantáziu, prehĺbiť vnímavosť a predstavivosť. 61 žiakov našej školy v ten deň prečítalo jednu stranu vybranej knihy a tak sme splnili podmienku účasti na tejto akcii. Sme veľmi hrdí nato, že sa do tejto akcie aktívne zapojili aj naši milí prváčikovia.

Aj takouto aktivitou sa snažíme  prehlbovať u našich žiakov lásku ku knihám a rozvíjať tak ich čitateľskú gramotnosť.