Veľká literárna súťaž

Veľká literárna súťaž

Žiaci – S. Vojteková – 1.stupeň, T. Sanislová, N. Ďurove, E. Mezoová, N. Vargicová, A. Bartková, S. Vojteková, A. Slávik, D. Dudeková  – 2.stupeň sa zapojili do Veľkej literárnej súťaže pod názvom OVOCIE – ZELENINA ako sprievodného programu 2021/2022 organizovanú firmou Valman s.r.o. Žiaci písali príbehy a básničky, ktoré  boli o dôležitosti zdravej výživy. Za svoju snahu boli ocenení diplomami aj vecnými cenami.