Legendy

Legendy

Jedným z tematických celkov, ktoré sa preberajú v 5. ročníku, sú aj legendy. Táto téma je obzvlášť blízka CZŠ. Vieme, že je to epický útvar, najčastejšie hovorí o živote svätcov, ktorí sú nositeľmi múdrosti, zbožnosti, odvahy, skromnosti a ochoty pomáhať ostatným. Naši piataci si vybrali jedného svätca, ktorého život a poslanie nám prezentovali.  Zhotovili krásne projekty, ktoré pútavo prezentovali. Zaujala ich Legenda o sv. Jurajovi, ktorú si aj sami zdramatizovali, a tak vzniklo milé divadielko. Malí herci boli odmenení potleskom. Takéto netradičné hodiny sú príjemným spestrením hodín literatúry.