Workshop s Martinou Pilcerovou

Workshop s Martinou Pilcerovou

So žiakmi 3.A sme sa zúčastnili na výtvarnom workshope v Novohradskej knižnici s nadanou výtvarníčkou Martinou Pilcerovou, ktorá je autorkou viacerých knižných obálok. Žiaci si veľmi užili jej pútavú prednášku o práci výtvarníčky o postupe či technike kreslenia a maľovania ilustrácií. Okrem toho im milá pani Maťka dala praktické rady o kreslení, ktoré si deti mali šancu priamo vyskúšať v priestoroch Tvorivých dielní Novohradskej knižnice. Za ich veľkú snahu a záujem si vyslúžili si aj mnoho pochvál.

Mgr. Simona Černíková