„Zážitkové vyučovanie“ – Micro:bity na hodinách informatiky

„Zážitkové vyučovanie“ – Micro:bity na hodinách informatiky

Šikovní piataci sa so zázračnými micro:bitmi naučili jednoduchému jazyku programovania. Žiaci si vyskúšali na malý displej s blikajúcimi bodmi naprogramovať text, blikajúcu ikonku, digitálny obrázok, hudbu či hru. Chlapci dokonca prepojili dva micro:bity medzi sebou. Dievčatám zase učarili farebné led svetielka, ktoré pohybom menili rôzne farby. Micro:bity ponúkajú hromadu zaujímavých a zábavných činností, vďaka ktorým sme si aj hodiny informatiky urobili veselšími. Toto všetko by sa žiaci nenaučili, keby sme nezískali finančné prostriedky z grantovej výzvy ENTER pre školy – 2.ročník, ktorú vyhlásil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.