Druháci tvorili projekty o včelách

Druháci tvorili projekty o včelách


Kto žije v úli? Kedy sa včely roja? Aký úžitok nám včielky prinášajú? Na všetky tieto ale aj iné otázky sme dostali odpovede, keď druháci predstavili svoje projekty o včelách. Tie mali pripravené v rôznych prevedeniach s množstvom
zaujímavých informácií. Je však veľmi dôležité spomenúť, že každý jeden druháčik aj druháčka dokázali svoje projekty pred triedou odprezentovať a odpovedať na prípadné zvedavé otázky. A to sa veľmi cení.