Englishstar

Englishstar

Do 8. ročníka medzinárodnej súťaže Englishstar sa zapojilo 15 žiakov z našej školy, aby si preverili vedomosti z anglického jazyka. Hlavným poslaním súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci zvládli testy na vysokej
úrovni, popasovali sa s rôznymi typmi úloh, všetci sme boli s výsledkami spokojní a tešíme sa na ďalší ročník. Najlepšie výsledky dosiahol Damian Mihalik z 3.A a Daniela Dudeková zo 7.A. Vecné ceny a diplomy čakali na všetkých zapojených angličtinárov, ktorým srdečne blahoželáme.