V máji mayovky

V máji mayovky

Boj za právo a spravodlivosť – aj to sú hlavné témy, s ktorými sme sa so žiakmi 7. ročníka zaoberali pri téme „western“ na hodinách literatúry. Westerny zobrazujú konfrontáciu medzi zastaraným spôsobom života voči modernizácii ovplyvnenou technologickými a spoločenskými zmenami. Hlavnými postavami sú kovboji. Je to umelecký žáner, ktorý je prezentovaný v rôznych formátoch, ako je film, hudba, televízia a literatúra. A práve túto prepojenosť sme využili v rámci medzipredmetových vzťahov a vytvorili spolu jednu časť expozície s názvom  Western. Žiaci 6. až 9. ročníka priniesli a vlastnoručne vyrobili rôzne rekvizity, ktoré nás vtiahli do čias, keď kovboji bojovali za spravodlivosť.

Ďalšou témou bol Winnetou. Toto veľmi známe dielo K. Maya snáď pozná každá generácia. Jeho nadčasová myšlienka pretrváva do dnešných čias. Hlavní hrdinovia nám odovzdali posolstvo, ktoré je aj dnes veľmi aktuálne. Každý človek má právo na svoje vlastné územie, v ktorom bude nažívať v mieri.

Žiaci v rámci prepojenia s výtvarnou výchovou pripravili prezentácie, fotky, zhotovili leporelo, vyrábali kostýmy, alebo čelenky. Obidvaja hrdinovia môžu byť stále vzorom pre našich žiakov. Sú nositeľmi vzácnych vlastností – úprimnosť, spravodlivosť, čestnosť.

Mgr. Zuzana Vojteková