Informácie pre budúcich prvákov

Informácie pre budúcich prvákov

bulletin o Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca v Lučenci
už čoskoro vo Vašej materskej škole
Milé mamičky, milí oteckovia!
Už čochvíľa budete pre svoje deti – budúcich školáčikov – vyberať tú správnu školu. Vieme, že Vám záleží na tom, aby v nej bolo Vašim deťom dobre, bezpečne, aby sa učili a rástli v podnetnom a láskavom prostredí, aby sa v ňom smiali, hrali, učili, cvičili, kamarátili, rozvíjali svoje talenty, duchovný a duševný rozmer a tak sa v ňom stávali múdrejšími, bystrejšími, prijímanými v kolektíve a napokon úspešnými v živote.
V súčasnosti sú možnosti návštev škôl žiaľ obmedzené. Preto naša cirkevná základná škola prichádza ku Vám prostredníctvom tohto bulletinu, aby ste ju mohli lepšie spoznať, viac si o nej prečítať, popozerať obrázky, premýšľať nad informáciami a tak uvažovať o nej, ako o vhodnej budúcej škole pre Vaše deti.