„Zelenšia komunita“ z projektu Nadácie SPP

„Zelenšia komunita“ z projektu Nadácie SPP

 
Prečo neskrášliť aj náš školský dvor zelenou farbou? Túto možnosť sme získali prostredníctvom Nadácie SPP v grantovom programe SPPravmeTo.
Cieľom projektu je získanie základných zručností a pozitívneho vzťahu k práci, podpora kladného vzťahu detí a mládeže k prírode a k životnému prostrediu, posilnenie ohľaduplnosti človeka k prírode.
Štyri nové krásne vyvýšené záhony so zeleňou zabezpečia našej komunite kontakt s prírodou a kvalitatívne zveľadia výchovno-vzdelávací priestor školy.
K splneniu nášho cieľa – mať okolo seba kúsok zelene – ešte nejaký čas potrebujeme, no už dnes sa na to pripravujeme.
Prvou úlohou bolo poskladať latku k latke, aby vznikli vyvýšené záhony, ktoré sa postupne naplnia a zazelenajú rozmanitými rastlinkami, kvetmi a bylinkami.
A. Zimanová, J. Vargicová