Pomoc Ukrajine

Pomoc Ukrajine

ĎAKUJEME
x – všetkým, ktorým osud trpiacich nie je ľahostajný
x – všetkým, ktorí sú vnímaví a pohotoví pomôcť
x – všetkým, ktorí menovite, alebo anonymne prispeli svojou troškou tým, ktorí to potrebujú
VĎAKA VÁM sme na adresu MČ Košice Staré Mesto poslali 9 balíkov, spolu vyše 100 kg cestovín pre utečencov z Ukrajiny.
Pomáhame spolu!