Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 16. marca sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali traja žiaci:
Martin Bača z III.A (poézia),
Natália Tokárová zo VI.A (poézia)
a Filip Korim zo VI.A (próza).
Všetci traja sa umiestnili v zlatom pásme a tak nás budú reprezentovať na okresnom kole tejto súťaže.
😍
Blahoželáme a tešíme sa z ich výsledkov!