Cvičenie v prírode

Cvičenie v prírode

September je mesiac, v ktorom žiaci opäť vstúpili do brány CZŠ sv. J. Bosca a usadili sa do svojich lavíc. Je to mesiac, keď si človek ešte rád vyjde do prírody vychutnávať hrejivé lúče slnka, a tak žiaci I. stupňa dňa 3.9. s radosťou prijali účasť na cvičení v prírode. Cvičenia v prírode  majú nielen pohybovú časť, ale i poznatkovú časť, v ktorej žiaci využívajú poznatky z rôznych predmetov a z oblasti športu. Žiaci si v prírode rôznymi druhmi hier rozvíjali orientáciu v priestore, tvorivú improvizáciu, bežeckú schopnosť a zdokonaľovali sa v manipulačnej činnosti s loptou. Športovými a hernými činnosťami si zlepšovali svoje osobné výkony a získavali zručnosti spolupracovať v skupine i v družstvách a dodržiavať pravidlá hier. Pobytom v prírode mali žiaci možnosť rozvíjať pohybové schopnosti zaujímavými aktivitami, ktorými sa uvoľnili a vyvolali u nich dobrú náladu.