Predprvácke stretnutie

Predprvácke stretnutie

Po letných prázdninách to v našej škole opäť ožíva. V čase, kedy sa ukončujú prípravy, na stenách schne čerstvá farba, upratuje sa a v triedach a na chodbách pribúdajú krásne nové nástenky, zavítalo do školy niekoľko budúcich prváčikov, aby sa lepšie spoznali. Kým sa ich rodičom venovala ich budúca triedna pani učiteľka Mgr. Monika Vargová, deti debatili a usilovne tvorili pod vedením pani vychovávateľky Katky Gajdošovej. A že sa im skutočne darilo, uvidíte sami.
Tešíme sa na Vás!