Cena primátorky mesta Lučenec

Cena primátorky mesta Lučenec

Je pre nás veľkým potešením, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa 28. 06. 2021, bola naša nominácia schválená
a pri príležitosti Dní mesta Lučenec 2021 získala od pani primátorky Alexandry Pivkovej naša kolegyňa Mgr. Vlasta Teleková
Čestné uznanie mesta Lučenec za celoživotnú aktívnu pedagogickú činnosť a za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
Srdečne blahoželáme!