Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor v šk.roku 2020/2021

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor v šk.roku 2020/2021

Už 17. ročník informačnej súťaže iBobor – pre deti a mládež –  prebiehal v dňoch 10.- 16. novembra aj v našej škole. Súťaž, ktorej zrodenie pochádza z Litvy si do svojho názvu vybrala usilovné, inteligentné a čulé zvieratko – Bobra, s úmyslom podporiť a rozvíjať informačné a komunikačné technológie u žiakov od 2. ročníka ZŠ až po študentov stredných škôl vo ôsmich kategóriách podľa ročníkov.

              V našej škole sa do jednotlivých kategórií zapojili a z nich boli úspešní nasledovní žiaci:

V kategórii DROBEC súťažilo celkom 16 žiakov 2. a 3. ročníka. Z nich úspešní, ktorí získali diplom boli nasledovní žiaci: Marko UDERIAN s percentilom 100, Pavol KOČIŠ, Matúš TICHÁK, Jakub FARKAŠ, Martin BAČA, Martin FAJČÍK, Jakub BEŇUŠ žiaci 2. ročníka a Sophia GALAMBOVÁ, Tomáš JALOVECKÝ, Dominika KEMENYÍKOVÁ, Terézia NAGYOVÁ, Vivien SZABÓ, Samuel BYSTRIANSKY, Richard JURÁŠEK žiaci 3. ročníka.

V kategórii BOBRÍK súťažilo celkom 17 žiakov 4. a 5. ročníka. Z nich úspešní, ktorí získali diplom boli nasledovní žiaci:   Filip BRAND, Lucia POCKLANOVÁ žiaci 4. ročníka a Filip KORIM s percentilom 100, Alica BARTKOVÁ, Sofia VOJTEKOVÁ, Natália TOKÁROVÁ, Natália VARGICOVÁ, Simona GIBAĽOVÁ žiaci 5. ročníka.

Do vyšších kategórií BENJAMÍN KADET  sa aj napriek zaregistrovaniu  21 žiakov,  zapojilo len 14 žiakov, z ktorých žiaľ nebol ani jeden úspešný riešiteľ.

Je len na škodu samotných žiakov, že nevyužili možnosť zapojiť sa do súťaže a tým rozšíriť škálu svojich vedomostí.

Všetkým úspešným riešiteľom bolo vedením školy vyjadrené gratulácia, poďakovanie a odovzdané diplomy. Žiakom 5. ročníka s miernym oneskorením – 28.05.2021, z dôvodu dištančného vyučovania a následného nástupu žiakov do školy.             

Gratulujeme!

Mgr. Dušan Šimov