Geografická olympiáda 2020/21 – 49.ročník

Geografická olympiáda 2020/21 – 49.ročník

Na okresnom kole 49. ročníka Geografickej olympiády sa zúčastnila deväťčlenná skupina súťažiacich žiakov reprezentujúcich Cirkevnú základnú školu sv. J. Bosca v Lučenci, ktorá sa svedomito pripravovala na tohtoročnú geografickú olympiádu v rôznych ich vekom určených kategóriách (E, F, G).

V kategórii E spolu súťažilo 18 žiačok a žiakov – z Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca sa najviac sa darilo Filipovi Bizemu, ktorý obsadil veľmi pekné 7. miesto so ziskom 75 bodov. Ďalšími riešiteľmi E kategórie boli žiaci Tomáš Kuna a Daniela Belíková, ktorí sa nenechali zahanbiť a získali zhodných 51 bodov.  

Spomedzi sedemnástky súťažiacich v kategórii  F získala pekné 9.miesto Daniela Dudeková so ziskom chvályhodných 72 bodov. Medzi úspešných riešiteľov kategórie F s radosťou zaradujeme aj dalších dvoch žiakov Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca a to konkrétne Emu Tokárovú, ktorá získala slušných 64 bodov a žiaka Kristiána Tanóczkeho so ziskom 55 bodov.

Medzi súťažiacimi v kategórii G určenej pre žiakov 5. ročníka vynikol najmä Filip Korim, ktorý dokopy získal úctyhodných  79 bodov a obsadil fantastickú 2. priečku, ktorou sa môže pýšiť postupom na krajské kolo geografickej olympiády. V tesnom závese za Filipom skončila Natália Tokárová, ktorej vynikajúci výkon dokumentuje zisk 6. miesta s počtom 73 bodov. Okresného kola Geografickej olympiády sa zúčastnila aj žiačka Natália Kunová, ktorá získala 39 bodov.

 Rozhovor s postupujúcim žiakom  Filipom Korimom:Pripravoval som sa veľmi svedomito, keďže som súťaživý a milujem vyhrávanie. Planetárnu geografiu orientovanú na tvar, pohyby Zeme či planéty Slnečnej sústavy považujem za dosť náročnú tému, takže som jej venoval veľa času. Zobral som to však zábavnou formou, a svoje vedomosti som si zveľaďoval čítaním časopisov a encyklopédií, či pozeraním dokumentárnych filmov na túto problematiku.“ dodáva so smiechom žiak 5. ročníka,  ktorý sa zapája aj do matematických súťaží.

Organizátorom Celoštátneho kola Geografickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výsledkové listiny nájdete na stránke www.olympiady.sk.

Mário Bodor