Bunka? Projekt a zážitok!

Bunka? Projekt a zážitok!

Svet všetkých živých organizmov je tvorený bunkami. Každá bunka je v podstate malým  svetom a bunky sú jednotky života. Existujú dva hlavné typy buniek: živočíšne a rastlinné.  Žiaci sa o tom učia na hodinách biológie v 6. triede. Tradičnú dištančnú hodinu sme si spestrili modernou formou, kde žiaci dostali stručné zadanie: vytvoriť model  rastlinnej alebo živočíšnej bunky.

Na svojom projekte pracovali doma buď sami, alebo s pomocou rodičov či súrodencov v čase dištančného vzdelávania. Výsledkom potom boli jedinečné modely buniek vytvorené z najrôznejších materiálov. Technika ich prevedenia svedčila aj o kreativite a šikovnosti žiakov.

Zišli sa nám modely napr. z kartónu, plastu, polystyrénu, papiera. Niektoré z nich boli dokonca aj na zjedenie. Na fotografiách môžete sami posúdiť aké nádherné 3D modely buniek vznikli.  Chválim všetkých žiakov, no najmä Ninu Melicherovú, Alžbetu Adamčíkovú, Emu Tokárovú, Jenifer Kokiovú, Danielu Dudekovú, Adriána Slávika a Adama Šnapka za ich snahu a už sa teším na ďalšiu prácu.

A.Zimanová