Beseda s Dušanom Valentom

V utorok 6.10.2020 boli naši prváci, druháci a tretiaci v Novohradskej knižnici na zaujímavých besedách s prírodovedcom Mgr. Dušanom Valentom, ktorý má dlhodobé skúsenosti so vzdelávacími aktivitami a popularizáciou prírodných vied. Prvákom vizuálnou formou sprostredkoval tému Múdrosť a súcit vo svete zvierat, druháci si vypočuli tému Prekvapenia a omyly o živočíchoch a tretiakom prezentoval tému Zvieracie kuriozity. Pútavým a zrozumiteľným spôsobom priblížil deťom  nepoznanú stránku sveta zvierat a prírody. Deti pozorne počúvali, aktívne reagovali, kládli mnoho zvedavých otázok. Prajeme našim žiakom, aby získané vedomosti podnietili ich záujem o prírodu.