Veľká literárna súťaž

V dňoch od 15.2. 2020 do 31.3.2020 bola firmou Valman s.r.o., Školské ovocie vyhlásená VEĽKÁ LITERÁRNA  SÚŤAŽ na tému: Ovocie – zelenina. Žiaci sa do nej zapojili písaním príbehov a básničiek. V rámci školského  kola bolo  vybraných 10  najlepších  prác z  I. a  II. stupňa, ktoré  boli  zaslané v originálnych  rukopisoch. Dňa 23. 6. 2020 všetkým zúčastneným žiakom bol udelený diplom za najkrajšiu prácu a odovzdané darčeky, ovocná šťava a ovocie. Žiaci z vyhodnotenia súťaže mali veľkú radosť

V dňoch od 15.2. 2020 do 31.3.2020 bola firmou Valman s.r.o., Školské ovocie vyhlásená VEĽKÁ LITERÁRNA  SÚŤAŽ na tému: Ovocie – zelenina. Žiaci sa do nej zapojili písaním príbehov a básničiek. V rámci školského  kola bolo  vybraných 10  najlepších  prác z  I. a  II. stupňa, ktoré  boli  zaslané v originálnych  rukopisoch. Dňa 23. 6. 2020 všetkým zúčastneným žiakom bol udelený diplom za najkrajšiu prácu a odovzdané darčeky, ovocná šťava a ovocie. Žiaci z vyhodnotenia súťaže mali veľkú radosť

Mgr. K. Zacharová